جدول تعرفه و طرح های +ADSL2 اینترنت ساتیانام سرویس سرعت Mbps گیگ بین الملل هر ماه قیمت ۱ ماهه قیمت ۳ ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت یکساله
زنبق نیم نیم ۱۲.۵+۰.۶۲
زنبق ۱ ۱ ۲۰
زنبق ۲ ۲ ۳۲.۵+۱.۶
زنبق ۳ ۳ ۳۷.۵+۱.۸
زنبق ۴ ۴ ۸۰
زنبق ۸ ۸ ۱۷۵+۸.۷
زنبق ۱۶ ۱۶ ۳۵۰+۱۷.۵

سرویس زنبق برنزی با شماره ثبت 517957 در سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (چاپ تعرفه

نام سرویس زنبق نیم
سرعت Mbps نیم
گیگ بین الملل هر ماه ۱۲.۵+۰.۶۲
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس زنبق 1
سرعت Mbps ۱
گیگ بین الملل هر ماه ۲۰
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس زنبق ۲
سرعت Mbps ۲
گیگ بین الملل هر ماه ۳۲.۵+۱.۶
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس زنبق ۳
سرعت Mbps ۳
گیگ بین الملل هر ماه ۳۷.۵+۱.۸
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس زنبق ۴
سرعت Mbps ۴
گیگ بین الملل هر ماه ۸۰
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس زنبق ۸
سرعت Mbps ۸
گیگ بین الملل هر ماه ۱۷۵+۸.۷
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس زنبق ۱۶
سرعت Mbps ۱۶
گیگ بین الملل هر ماه ۳۵۰+۱۷.۵
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله

نام سرویس سرعت Mbps گیگ بین الملل هر ماه قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت۶ ماهه قیمت یکساله
لاله نیم نیم ۸+۰.۴
لاله 1 ۱ ۱۲+۰.۶
لاله ۲ ۲ ۱۶+۰.۸
لاله ۳ ۳ ۲۲+۱.۱
لاله۴ ۴ ۳۰+۱.۵
لاله ۸ ۸ ۴۰
لاله ۱۶ ۱۶ ۶۰

سرویس لاله برنزی با شماره ثبت 517791 در سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (چاپ تعرفه)

نام سرویس لاله نیم
سرعت Mbps نیم
گیگ بین الملل هر ماه ۸+۰.۴
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت 6 ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس لاله ۱
سرعت Mbps ۱
گیگ بین الملل هر ماه ۱۲+۰.۶
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت 6 ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس لاله ۲
سرعت Mbps ۲
گیگ بین الملل هر ماه ۱۶+۰.۸
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس لاله ۳
سرعت Mbps ۳
گیگ بین الملل هر ماه ۲۲+۱.۱
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس لاله ۴
سرعت Mbps ۴
گیگ بین الملل هر ماه ۳۰+۱.۵
قیمت 1 ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس لاله ۸
سرعت Mbps ۸
گیگ بین الملل هر ماه ۴۰
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس لاله ۱۶
سرعت Mbps ۱۶
گیگ بین الملل هر ماه ۶۰
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس سرعت Mbps گیگ بین الملل هر ماه قیمت 1 ماهه قیمت ۳ ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت یکساله
نسترن ۴ ۴ 12+0.6
نسترن ۸ ۸ 15+0.75
نسترن ۱۶ ۱۶ 24+1.2

سرویس نسترن 16 با شماره ثبت 518032 در سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (چاپ تعرفه)

( چاپ سه تعرفه )

نام سرویس نسترن ۴
سرعت Mbps ۴
گیگ بین الملل هر ماه ۱۰+۰.۵
قیمت 1 ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس نسترن ۸
سرعت Mbps ۸
گیگ بین الملل هر ماه ۱۲.۵+۰.۶
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس نسترن ۱۶
سرعت Mbps ۱۶
گیگ بین الملل هر ماه ۲۰
قیمت ۱ ماهه
قیمت۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله

نام سرویس سرعت Mbps گیگ زمان قیمت (تومان)
سرویس تست 8 GB 1500 3 ماهه 214730
سرویس تست 16 5000 GB 6 ماهه 372780

سرویس تست با شماره ثبت 517410 در سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (چاپ تعرفه)

  * درمیزان گیگ بین الملل اعلامی 5 درصد ترافیک بیشتر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران بنا بر دستور وزارت ارتباطات اضافه شده است.

  * ترافیک مصرفی (گیگ) سرویس های تماشای فیلم ( فیلیمو، نماوا ، آیو و …) نیز یک چهارم محاسبه می شود.

  * شما می توانید در این طرح ها بیش از ۱۰۰۰ وب‌سایت ایرانی را با 75% تخفیف ترافیک مشاهده فرمائید .برای مشاهده لیست سایت های با ترافیک داخلی کلیک کنید.

  * هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران، ۱۲٫۰۰۰ تومان و هزینه نصب و راه اندازی 80٫000 تومان می باشد که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.

  * با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید.

  * به مبالغ فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

اینترنت پرسرعت ساتیا جدول تعرفه و طرح های +ADSL2

نویسنده: تاریخ: شنبه, 18 آگوست , 18
دسته بندی ها: اخبار صفحه اصلی

دیدگاه ها