3335 سایت آموزشی با ترافیک رایگان

3335 سایت آموزشی با ترافیک رایگان

ردیف استان  شهر نام دانشگاه  نوع دانشگاه   URL آدرس Address IP 
1 گلستان گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان آزاد

vadana24.iauec.ac.ir/

185.162.219.24
2 گلستان گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان آزاد

daanaan.daan.ir/

185.194.76.119
3 گلستان گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان آزاد

lms.gorganiau.ac.ir

46.225.242.81
4 کردستان بیجار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار آزاد

lms.iaubijar.ac.ir

78.39.233.231
5 کردستان بیجار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار آزاد

lms.iaubijar.ac.ir/c1

78.39.233.231
6 کردستان بیجار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار آزاد

lms.iaubijar.ac.ir/c2

78.39.233.231
7 کردستان بیجار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار آزاد

lms.iaubijar.ac.ir/c3

78.39.233.231
8 کردستان بیجار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار آزاد

lms.iaubijar.ac.ir/c4

78.39.233.232
9 کردستان بیجار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار آزاد

lms.iaubijar.ac.ir/c5

78.39.233.233
10 کردستان بیجار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار آزاد

lms.iaubijar.ac.ir/c6

78.39.233.234
11 بوشهر برازجان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان(برازجان) آزاد

diau.ac.ir

185.109.62.179
12 هرمزگان پارسیان  دانشگاه آزاد پارسیان آزاد

vadana01.iauec.ac.ir/login/index.php

185.162.219.1
13 یزد یزد  دانشگاه آزاد سما یزد آزاد

vadana43.iauec.ac.ir

185.162.219.43
14 تهران تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب آزاد

elearning.wtiau.ac.ir

185.79.98.244
15 تهران تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب آزاد

ecourse.wtiau.ac.ir

185.79.98.246
16 تهران تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب آزاد

lms.wtiau.ac.ir

185.88.176.25
17 آذربایجان شرقی کاغذکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاغذکنان آزاد

ka.m-iau.ac.ir

217.219.136.106
18 آذربایجان شرقی کاغذکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاغذکنان آزاد

vadana07.iau.ac.ir

95.80.160.67
19 آذربایجان شرقی ترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ترک آزاد

tark.m-iau.ac.ir

217.219136.107
20 آذربایجان شرقی ترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ترک آزاد

vadana09.iau.ac.ir

95.80.160.68
21 آذربایجان شرقی ترکمانچای دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ترکمانچای آزاد

edutu.m-iau.ac.ir

217.219.136.108
22 آذربایجان شرقی ترکمانچای دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ترکمانچای آزاد

vadana06.iau.ac.ir

95.80.160.69
23 آذربایجان شرقی میانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه آزاد

m-iau.ac.ir

217.219.136.105
24 آذربایجان شرقی میانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه آزاد

vadana14.iau.ac.ir

95.80.160.70
25 کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کسری آزاد

Fani.iauksh.ir

2.188.2.311
26 گلستان گرگان دانشکده مهارت و کارآفرینی سما واحد گرگان آزاد

vadana35.iauec.ac.ir

185.162.219.35
27 گلستان گرگان دانشکده مهارت و کارآفرینی سما واحد گرگان آزاد

edu.iau.ac.ir

185.143.233.5
28 گلستان گرگان دانشکده مهارت و کارآفرینی سما واحد گرگان آزاد

lms.samagorgan.ac.ir

185.97.117.189
29 زنجان خدابنده دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده آزاد

Vadana24.iauec.ac.ir

37.152.169.1
30 زنجان خدابنده دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده آزاد

edu.iau.ac.ir

37.152.169.1
31 خراسان رضوی سبزوار آموزشکده فنی و حرفه ای سما سبزوار آزاد

vadana43.iauec.ac.ir

185.162.219.43
32 خراسان رضوی سبزوار آموزشکده فنی و حرفه ای سما سبزوار آزاد

connect.samasabzevar.ac.ir

217.219.73.30
33 مرکزی آشتیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان آزاد

vadana15.iauec.ac.ir

185.162.219.15
34 مرکزی آشتیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان آزاد

ris.iau.ac.ir

78.38.220.86
35 مرکزی آشتیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان آزاد

edu.iau.ac.ir

185.143.233.5
36 مرکزی آشتیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان آزاد

edu.aiau.ac.ir:8080

10.45.95.10
37 فارس لار  دانشگاه آزاد سما لارستان آزاد

vadana01.iauec.ac.ir/login/index.php

185.162.219.1
38 آذربایجان غربی خوی دانشگاه آزاد اسلامی خوی آزاد

vadana25.iauec.ac.ir

185.162.219.25
39 آذربایجان غربی خوی دانشگاه آزاد اسلامی خوی آزاد

azmozesh.iaukhoy.ac.ir

217.219.148.69
40 خراسان رضوی مشهد مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان وزارت بهداشت

adobeconect.varastegan.ac.ir

85.185.122.65
41 خراسان رضوی مشهد مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان وزارت بهداشت

moodle.varastegan.ac.ir

85.185.122.65
42 خراسان رضوی مشهد مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان وزارت بهداشت

acts.varastegan.ac.ir

185.201.49.92
43 خراسان رضوی مشهد مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان وزارت بهداشت

meeting.varastegan.ac.ir

94.183.253.103
44 خراسان رضوی مشهد مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان وزارت بهداشت

adobe.varastegan.ac.ir

85.185.122.65
45 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی غیرانتفاعی

raghebisf.ac.ir

185.188.112.4
46 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی غیرانتفاعی

amooc.rso-co.ir

185.142.158.109
47 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی غیرانتفاعی

37.191.79.106/

37.191.79.106
48 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد

lms.iauda.ac.ir

194.150.70.21
49 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد

lms-sama.iauda.ac.ir

194.150.70.20
50 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد

webconf.iauda.ac.ir

194.150.70.7
51 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد

bbb0.iauda.ac.ir

194.9.80.64/28
52 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد

bbb1.iauda.ac.ir

194.9.80.64/28
53 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد

bbb2.iauda.ac.ir

194.9.80.64/28
54 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد

bbb3.iauda.ac.ir

194.9.80.64/28
55 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد

bbb4.iauda.ac.ir

194.9.80.64/28
56 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد

bbb5.iauda.ac.ir

194.9.80.64/28
57 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد

bbb6.iauda.ac.ir

194.9.80.64/28
58 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد

bbb7.iauda.ac.ir

194.9.80.64/28
59 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد

bbb8.iauda.ac.ir

194.9.80.64/28
60 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد

bbb9.iauda.ac.ir

194.9.80.64/28
61 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد

bbb67.iauda.ac.ir

194.9.80.64/28
62 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد

bbb68.iauda.ac.ir

194.9.80.64/28
63 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد

bbb69.iauda.ac.ir

194.9.80.64/28
64 زنجان زنجان آموزشکده فنی دخترانه قائم دولتی

ftp5.tvu.ac.ir

80.191.47.204
65 زنجان زنجان آموزشکده فنی دخترانه قائم دولتی

lms111.tvu.ac.ir

80.191.47.214
66 زنجان زنجان آموزشکده فنی دخترانه قائم دولتی

khedmat.tvu.ac.ir

80.191.47.232
67 زنجان زنجان آموزشکده فنی دخترانه قائم دولتی

reg.tvu.ac.ir

80.191.47.235
68 کهگیلویه وبویراحمد یاسوج آموزشکده فنی و حرفه ای دختران/ پسران یاسوج فنی وحرفه ای

lms117.tvu.ac.ir

80.191.47.197
69 کهگیلویه وبویراحمد یاسوج آموزشکده فنی و حرفه ای دختران/ پسران یاسوج فنی وحرفه ای

lms118.tvu.ac.ir

80.191.47.196
70 هرمزگان سیریک دانشگاه آزاد سیریک آزاد

vadana01.iauec.ac.ir

vadana01.iauec.ac.ir
71 هرمزگان رودان دانشگاه آزاد رودان آزاد

vadana05.iauec.ac.ir

185.162.219.5
72 خراسان رضوی نیشابور موسسه آموزش عالی سبحان غیرانتفاعی

skyroom.online

94.182.112.200
73 گلستان گنبد کاووس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس ومینودشت آزاد

vadana.iauec.ac.ir

185.162.128.58
74 اصفهان خوانسار دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خوانسار آزاد

37.255.201.6/

37.255.201.6
75 هرمزگان جزیره هرمز دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جزیره هرمز آزاد

vadana.iauec.ac.ir

185.110.218.170
76 هرمزگان بستک دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بستک آزاد

vadana06.iauec.ac.ir

185.162.219.6
77 کرمان کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان دولتی

storage.uk.ac.ir

188.209.128.8
78 اصفهان خوانسار دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خوانسار آزاد

37.255.201.6

37.255.201.6
79 زنجان زنجان آموزشکده فنی سما زنجان آزاد

zn1.samasch.org

78.157.32.241
80 زنجان زنجان آموزشکده فنی سما زنجان آزاد

zn2.samasch.org

78.157.32.241
81 زنجان زنجان آموزشکده فنی سما زنجان آزاد

elm14.ir

185.18.213.218
82 گلستان علی آباد کتول آموزشکده فنی و حرفه ای سما علی آباد کتول آزاد

46.125.115.24

46.125.115.24
83 زنجان ابهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر آزاد

daanaan.daan.ir

185.194.76.119
84 زنجان ابهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر آزاد

edu.iau.ac.ir

185.143.233.5
85 زنجان ابهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر آزاد

vadana.iauec.ac.ir

185.162.218.59
86 زنجان ابهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر آزاد

simad.iau.ac.ir

78.38.220.77
87 آذربایجان شرقی آذرشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر آزاد

iauazar.ac.ir

217.219.129.82
88 اصفهان خوانسار دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خوانسار آزاد

37.255.201.6/

37.255.201.6
89 هرمزگان بندرجاسک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرجاسک آزاد

vadanama7.iauec.ac.ir

94.101.141.10
90 هرمزگان قشم آموزشکده فنی و حرفه ای سما قشم آزاد

vadana25.iauec.ac.ir

185.162.219.25
91 هرمزگان قشم آموزشکده فنی و حرفه ای سما قشم آزاد

qeshmsamaschools.quiz24.ir

79.175.133.193
92 قم قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دولتی

edu.rihu.ac.ir

212.86.71.138
93 قم قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دولتی

lms.rihu.ac.ir

2.187.186.131
94 قم قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دولتی

conf.rihu.ac.ir

185.126.203.72
95 قم قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دولتی

vc.rihu.ac.ir

185.126.203.72
96 هرمزگان بندرلنگه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه آزاد

vadana03.iauec.ac.ir/login/index.php

185.162.218.59
97 خراسان رضوی نیشابور آزاد اسلامی واحد نیشابور آزاد

amoozesh.iau-neyshabur.ac.ir/Mechanizeh/Te

5.160.73.192
98 خراسان رضوی نیشابور آزاد اسلامی واحد نیشابور آزاد

amoozesh.iau-neyshabur.ac.ir/Mechanizeh/Te/

5.160.73.26
99 فارس شیراز دانشگاه صنعتی شیراز دولتی

lib.sutech.ac.ir

5.190.154.107
100 فارس شیراز دانشگاه صنعتی شیراز دولتی

office.sutech.ac.ir

5.190.154.113
101 فارس شیراز دانشگاه صنعتی شیراز دولتی

mail.sutech.ac.ir

5.190.154.15
102 فارس شیراز دانشگاه صنعتی شیراز دولتی

ymail.sutech.ac.ir

109.230.68.15
103 فارس شیراز دانشگاه صنعتی شیراز دولتی

xmail.sutech.ac.ir

5.190.154.15
104 فارس شیراز دانشگاه صنعتی شیراز دولتی

ticket.sutech.ac.ir

5.190.154.124
105 فارس شیراز دانشگاه صنعتی شیراز دولتی

golestan.sutech.ac.ir

5.190.154.10
106 هرمزگان میناب دانشگاه آزاد میناب آزاد

vadana01.iauec.ac.ir/

172.22.50.142
107 زنجان زنجان دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا دولتی

lms.cfu.ac.ir/

10.30.89.124
108 زنجان زنجان دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا دولتی

zanjan.cfu.zc.ir

109.201.27.141
109 زنجان زنجان دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا دولتی

elearning.cfu.ac.ir

10.30.56.134
110 زنجان زنجان دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا دولتی

automation.cfu.ac.ir/

10.30.56.131
111 خوزستان خرمشهر موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اروندان غیرانتفاعی

37.32.44.26/

37.32.44.26
112 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی تابران غیرانتفاعی

online.tabaran.ac.ir/

94.182.133.5
113 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb190.iranlms.org

103.130.145.3
114 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb191.iranlms.org

103.130.145.4
115 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb192.iranlms.org

103.130.145.5
116 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb193.iranlms.org

103.130.145.6
117 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb194.iranlms.org

103.130.145.7
118 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb195.iranlms.org

103.130.145.8
119 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb196.iranlms.org

103.130.145.9
120 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb197.iranlms.org

103.130.145.10
121 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb200.iranlms.org

103.130.145.19
122 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb201.iranlms.org

103.130.145.20
123 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb202.iranlms.org

103.130.145.21
124 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb203.iranlms.org

103.130.145.22
125 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb204.iranlms.org

103.130.145.23
126 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb205.iranlms.org

103.130.145.24
127 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb206.iranlms.org

103.130.145.25
128 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb207.iranlms.org

103.130.145.26
129 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb210.iranlms.org

103.130.145.35
130 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb211.iranlms.org

103.130.145.36
131 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb212.iranlms.org

103.130.145.37
132 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb213.iranlms.org

103.130.145.38
133 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb214.iranlms.org

103.130.145.39
134 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb2015.iranlms.org

103.130.145.40
135 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb216.iranlms.org

103.130.145.41
136 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb217.iranlms.org

103.130.145.42
137 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

umz-meet.iranlms.org

185.128.137.49
138 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb240.iranlms.org

185.141.132.64
139 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb241.iranlms.org

185.141.132.65
140 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb242.iranlms.org

185.141.132.66
141 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb243.iranlms.org

185.141.132.67
142 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb244.iranlms.org

185.141.132.68
143 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb245.iranlms.org

185.141.132.69
144 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb246.iranlms.org

185.141.132.70
145 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb247.iranlms.org

185.141.132.71
146 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb248.iranlms.org

185.141.132.72
147 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb249.iranlms.org

185.141.132.73
148 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb250.iranlms.org

185.141.132.74
149 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb251.iranlms.org

185.141.132.75
150 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb252.iranlms.org

185.141.132.76
151 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb253.iranlms.org

185.141.132.77
152 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb254.iranlms.org

185.141.132.78
153 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb255.iranlms.org

185.141.132.79
154 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb256.iranlms.org

185.141.132.80
155 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb257.iranlms.org

185.141.132.81
156 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb258.iranlms.org

185.141.132.82
157 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb259.iranlms.org

185.141.132.83
158 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb260.iranlms.org

185.141.132.84
159 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb261.iranlms.org

185.141.132.85
160 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb262.iranlms.org

185.141.132.86
161 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb263.iranlms.org

185.141.132.87
162 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb264.iranlms.org

185.141.132.88
163 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb265.iranlms.org

185.141.132.89
164 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb266.iranlms.org

185.141.132.90
165 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb267.iranlms.org

185.141.132.91
166 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb268.iranlms.org

185.141.132.92
167 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی

bbb269.iranlms.org

185.141.132.93
168 یزد میبد دانشگاه میبد دولتی

azmoon.meybod.ac.ir

85.185.158187
169 یزد میبد دانشگاه میبد دولتی

vc2.meybod.ac.ir

85.185.158.188
170 یزد میبد دانشگاه میبد دولتی

meybod.ac.ir

185.55.227.81
171 هرمزگان بندرعباس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس آزاد

vadana34.iauec.ac.ir/login/index.php

185.162.219.34
172 هرمزگان بندرعباس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس آزاد

iauba.ac.ir

185.2.12.108
173 هرمزگان جناح دانشگاه ازاد اسلامی مرکز جناح آزاد

vadana09.iauec.ac.ir

185.162.219.9
174 هرمزگان بندرعباس آموزشکده فنی و حرفه ای سما بندرعباس آزاد

vadana37.iauec.ac.ir

185.162.219.37
175 زنجان زنجان موسسه آموزش عالی روزبه زنجان غیرانتفاعی

roozbeh.ac.ir

158.58.187.203
176 خراسان رضوی درگز دانشگاه ازاد اسلامی درگز آزاد

d-iau.ac.ir

46.225.127.175
177 خراسان رضوی درگز دانشگاه ازاد اسلامی درگز آزاد

firewall.d-iau.ac.ir

46.225.127.177
178 مازندران قائمشهر دانشگاه آزاد ساری آزاد

vadana38.iauec.ac.ir

185.162.219.38
179 مازندران قائمشهر دانشگاه آزاد ساری آزاد

stdn.iau.ac.ir

185.143.234.5
180 مازندران قائمشهر دانشگاه آزاد ساری آزاد

edun.iau.ac.ir

185.143.233.5
181 مازندران قائمشهر دانشگاه آزاد ساری آزاد

qaemiau.ac.ir

217.219.168.164
182 مازندران قائمشهر دانشگاه آزاد ساری آزاد

edu.qaemiau.ac.ir

217.219.168.163
183 ایلام ایلام آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ایلام فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
184 ایلام ایلام آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ایلام فنی وحرفه ای

ftp1.tvu.ac.ir

80.191.47.200
185 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی

91.240.61.21:3000

91.240.61.21
186 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی

eLearn.pishgamrayan.com

37.255.249.227
187 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی

eLearn2.pishgamrayan.com

185.141.132.10
188 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی

eLearn3.pishgamrayan.com

37.255.249.251
189 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی

eLearn4.pishgamrayan.com

37.255.249.170
190 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی

eLearn5.pishgamrayan.com

185.79.156.206
191 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی

eLearn6.pishgamrayan.com

185.18.213.114
192 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی

eLearn8.pishgamrayan.com

185.128.136.172
193 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی

eLearn9.pishgamrayan.com

88.135.36.87
194 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی

eLearn10.pishgamrayan.com

185.141.134.193
195 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی

eLearn11.pishgamrayan.com

185.141.134.194
196 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی

eLearn12.pishgamrayan.com

185.141.134.195
197 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی

eLearn13.pishgamrayan.com

185.141.134.196
198 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی

eLearn14.pishgamrayan.com

185.141.134.197
199 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی

eLearn15.pishgamrayan.com

185.141.134.198
200 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی

eLearn16.pishgamrayan.com

185.141.134.199
201 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی

eLearn17.pishgamrayan.com

185.141.134.200
202 خراسان رضوی بردسکن دانشگاه آزاد بردسکن آزاد

lms.mshdiau.ac.ir/Mechanizeh/lms/default.as

217.219.84.97
203 آذربایجان غربی ارومیه آموزشکده فنی شهید بهشتی ارومیه فنی وحرفه ای

lms12.tvu.ac.ir

80.191.47.223
204 آذربایجان غربی ارومیه آموزشکده فنی شهید بهشتی ارومیه فنی وحرفه ای

tvuftp.tvu.ac.ir

80.191.40.208
205 آذربایجان غربی ارومیه آموزشکده فنی شهید بهشتی ارومیه فنی وحرفه ای

ftp1.tvu.ac.ir“>

ftp1.tvu.ac.ir

80.191.47.200
206 هرمزگان رودان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان آزاد

roudaniau.ac.ir

188.240.196.82
207 قم قم پیام نور مرکز قم پیام نور

lms.tpnu.ac.ir

45.156.196.208
208 قزوین قزوین سامانه سما – 45 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.107.12
209 قزوین قزوین سامانه سما – 46 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.107.191
210 قزوین قزوین سامانه سما – 47 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.107.171
211 قزوین قزوین سامانه سما – 48 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.107.167
212 قزوین قزوین سامانه سما – 49 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.134
213 قزوین قزوین سامانه سما – 50 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.187
214 قزوین قزوین سامانه سما – 51 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.107.179
215 قزوین قزوین سامانه سما – 52 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.162
216 قزوین قزوین سامانه سما – 53 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.148
217 قزوین قزوین سامانه سما – 54 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.139
218 قزوین قزوین سامانه سما – 55 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.170
219 قزوین قزوین سامانه سما – 56 علمی و کاربردی

samalive.ir

5.253.25.59
220 قزوین قزوین سامانه سما – 57 علمی و کاربردی

samalive.ir

5.253.25.163
221 قزوین قزوین سامانه سما – 58 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.102
222 قزوین قزوین سامانه سما – 59 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.188
223 قزوین قزوین سامانه سما – 60 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.158
224 قزوین قزوین سامانه سما – 61 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.205
225 قزوین قزوین سامانه سما – 62 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.160
226 قزوین قزوین سامانه سما – 63 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.189
227 قزوین قزوین سامانه سما – 64 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.153
228 قزوین قزوین سامانه سما – 65 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.168
229 قزوین قزوین سامانه سما – 66 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.127
230 قزوین قزوین سامانه سما – 67 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.164
231 قزوین قزوین سامانه سما – 68 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.173
232 قزوین قزوین سامانه سما – 69 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.196
233 قزوین قزوین سامانه سما – 70 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.154
234 قزوین قزوین سامانه سما – 71 علمی و کاربردی

samalive.ir

5.253.24.63
235 قزوین قزوین سامانه سما – 72 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.172
236 قزوین قزوین سامانه سما – 73 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.151
237 قزوین قزوین سامانه سما – 74 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.35
238 قزوین قزوین سامانه سما – 75 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.123
239 قزوین قزوین سامانه سما – 76 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.177
240 قزوین قزوین سامانه سما – 77 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.180
241 قزوین قزوین سامانه سما – 78 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.142
242 قزوین قزوین سامانه سما – 79 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.143
243 قزوین قزوین سامانه سما – 80 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.107.203
244 قزوین قزوین سامانه سما – 81 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.150
245 قزوین قزوین سامانه سما – 82 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.169
246 قزوین قزوین سامانه سما – 83 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.183
247 قزوین قزوین سامانه سما – 84 علمی و کاربردی

samalive.ir

185.239.105.42
248 زنجان هیدج دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج آزاد

vadana25.iauec.ac.ir

185.162.219.25
249 زنجان هیدج دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج آزاد

edu.iau.ac.ir

185.143.233.5
250 لرستان خرم آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد آزاد

bbb.khoiau.ac.ir

85.185.239.77
251 لرستان خرم آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد آزاد

edulms.khoiau.ac.ir

85.185.239.79
252 لرستان خرم آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد آزاد

lms1.khoiau.ac.ir

85.185.239.80
253 لرستان خرم آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد آزاد

lms2.khoiau.ac.ir

85.185.239.81
254 فارس شیراز دانشکده شهید باهنر شیراز دولتی

tcsh.ac.ir

80.191.115.120
255 فارس شیراز دانشکده شهید باهنر شیراز دولتی

lms113.tvu.ac.ir

80.191.47.212
256 فارس شیراز دانشکده شهید باهنر شیراز دولتی

oa.tvu.ac.ir

80.191.47.238
257 فارس شیراز دانشکده شهید باهنر شیراز دولتی

reg.tvu.ac.ir

80.191.47.235
258 فارس شیراز دانشکده شهید باهنر شیراز دولتی

www.skyroom.online“>

www.skyroom.online

94.182.149.200
259 فارس شیراز دانشکده شهید باهنر شیراز دولتی

bahonarshiraz.tvu.ac.ir

80.191.47.231
260 تهران تهران موسسه آل طه غیرانتفاعی

edu.aletaha.ac.ir

94.182.208.179
261 اصفهان اردستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان آزاد

93.126.19.66/

93.126.19.66
262 گیلان رشت موسسه آموزش عالی کوشیار غیرانتفاعی

Kooshyarresearches.com

185.88.153.202
263 گیلان رشت موسسه آموزش عالی کوشیار غیرانتفاعی

files.kooshyarresearches.com

185.120.222.229
264 گیلان رشت موسسه آموزش عالی کوشیار غیرانتفاعی

class.Kooshyarresearches.com

94.182.149.200
265 زنجان زنجان موسسه آموزش عالی روزبه زنجان غیرانتفاعی

dl.roozbeh.ac.ir

5.63.12.51
266 تهران تهران سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاه دولتی

lms.samt.ac.ir

37.130.202.43
267 تهران تهران سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاه دولتی

online.samt.ac.ir

185.208.174.80
268 قم قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه دولتی

meeting.iict.ir

46.209.11.22
269 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس دولتی

vclass1.modares.ac.ir 

194.225.166.141
270 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس دولتی

vclass2.modares.ac.ir 

194.225.166.142
271 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس دولتی

vclass3.modares.ac.ir 

194.225.166.143
272 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس دولتی

vclass4.modares.ac.ir 

194.225.166.144
273 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی

 lms.cfu.ac.ir 

10.30.89.124
274 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی

 lms1.cfu.ac.ir 

10.30.89.124
275 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی

 lms2.cfu.ac.ir 

10.30.89.124
276 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی

 lms3.cfu.ac.ir 

10.30.89.124
277 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی

 lms4.cfu.ac.ir 

10.30.89.124
278 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی

 lms5.cfu.ac.ir 

10.30.89.124
279 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی

 lms6.cfu.ac.ir 

10.30.89.124
280 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی

 lms7.cfu.ac.ir 

10.30.89.124
281 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی

 lms8.cfu.ac.ir 

10.30.89.124
282 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی

 lms9.cfu.ac.ir 

10.30.89.124
283 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی

vc4.cfu.ac.ir/

10.30.89.123
284 تهران تهران دانشگاه جامع امام حسین دولتی

vlc.ihu.ac.ir

217.218.175.123
285 تهران تهران دانشگاه جامع امام حسین دولتی

vc.ihu.ac.ir

217.218.175.122
286 قم قم حوزه امام کاظم علیه السلام حوزه علمیه

elearning.ismc.ir/classes

178.252.168.73
287 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

ec.nahad.ir 

212.16.88.58
288 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

 ecnahad.ir

 185.147.163.172
289 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

 lms.nahad.ir

 212.16.88.185
290 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

 un.nahad.ir

 212.16.88.57
291 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

 cdnec.ir 

185.147.163.171
292 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

 lms1.ecnahad.ir

 185.147.163.172
293 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

 files.cdnec.ir 

 185.147.163.170
294 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

 files.cdnec.ir/

185.147.163.171
295 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

 1-meeting.eslms.ir

 185.147.163.175
296 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

 2-meeting.eslms.ir 

185.147.163.176
297 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

 3-meeting.eslms.ir

 185.147.163.177
298 خراسان رضوی سبزوار دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار  آزاد

bbb5.iaus.ac.ir

85.185.123.117
299 خراسان رضوی سبزوار دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار  آزاد

bbb4.iaus.ac.ir

85.185.123.116
300 خراسان رضوی سبزوار دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار  آزاد

bbb3.iaus.ac.ir

85.185.123.115
301 خراسان رضوی سبزوار دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار  آزاد

bbb2.iaus.ac.ir

85.185.123.114
302 خراسان رضوی سبزوار دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار  آزاد

bbb1.iaus.ac.ir

85.185.123.113
303 خوزستان بهبهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان آزاد

lms.behiau.ac.ir

185.104.243.10
304 خوزستان اهواز آموزشکده فنی و حرفه ای شهید چمران اهواز دولتی

samyad.tvu.ac.ir/

46.225.240.212
305 خوزستان اهواز آموزشکده فنی و حرفه ای شهید چمران اهواز دولتی

lms111.tvu.ac.ir/

80.191.47.214
306 خوزستان اهواز آموزشکده فنی و حرفه ای شهید چمران اهواز دولتی

khz.tvu.ac.ir

80.191.47.231
307 خوزستان اهواز آموزشکده فنی و حرفه ای شهید چمران اهواز دولتی

reg.tvu.ac.ir/

80.191.47.235
308 خوزستان اهواز آموزشکده فنی و حرفه ای شهید چمران اهواز دولتی

khedmat.tvu.ac.ir/

80.191.47.232
309 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز وزارت بهداشت

class.vu.sums.ac.ir 

176.123.66.243
310 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز وزارت بهداشت

class1.vu.sums.ac.ir 

176.123.66.79
311 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز وزارت بهداشت

class2.vu.sums.ac.ir 

176.123.66.246
312 تهران تهران پژوهشگاه هوافضا دولتی

ari.ac.ir

185.142.95.69
313 خوزستان اهواز آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اهواز ( شهید چمران) دولتی

reg.tvu.ac.ir

80.191..47.232
314 خوزستان اهواز آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اهواز ( شهید چمران) دولتی

ftp5.tvu.ac.ir/“>

ftp5.tvu.ac.ir/

80.191.47.204
315 خوزستان اهواز آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اهواز ( شهید چمران) دولتی

5.201.181.105:81

5.201.181.105
316 گیلان آستانه اشرفیه موسسه آموزش عالی مهرآستان غیرانتفاعی

live.mehrastan.ac.ir

94.182.112.200
317 گیلان آستانه اشرفیه موسسه آموزش عالی مهرآستان غیرانتفاعی

live.mehrastan.ac.ir/

94.182.149.200
318 گیلان آستانه اشرفیه موسسه آموزش عالی مهرآستان غیرانتفاعی

live.mehrastan.ac.ir

212.33.195.247
319 قم قم حوزه علمیه معصومیه قم حوزه علمیه

vm.masoumieh.ir

94.182.227.14
320 تهران تهران دانشگاه شهید بهشتی دولتی

vc5.sbu.ac.ir

194.225.24.126
321 تهران تهران دانشگاه شهید بهشتی دولتی

svu.sbu.ac.ir

194.225.24.94
322 تهران تهران دانشگاه شهید بهشتی دولتی

vc12.sbu.ac.ir

194.225.24.105
323 تهران تهران دانشگاه شهید بهشتی دولتی

vc15.sbu.ac.ir

94.182.242.12
324 تهران تهران دانشگاه شهید بهشتی دولتی

courseware.sbu.ac.ir

194.225.24.100
325 گلستان گرگان دانشگاه گلستان دولتی

adobe2.gu.ac.ir

157.119.191.70
326 گلستان گرگان دانشگاه گلستان دولتی

bbb.gu.ac.ir/b

78.38.93.135
327 گلستان گرگان دانشگاه گلستان دولتی

bbb2.gu.ac.ir/b

78.38.93.136
328 گلستان گرگان دانشگاه گلستان دولتی

sp.gu.ac.ir

10.75.48.190
329 قم قم مدرسه علمیه ثامن الائمه علیه السلام حوزه علمیه

server-alsamen.ir

2.179.166.23
330 خراسان جنوبی بیرجند دانشگاه بیرجند دولتی

offline.birjand.ac.ir/

5.232.202.54
331 خراسان جنوبی بیرجند دانشگاه بیرجند دولتی

view.birjand.ac.ir/

5.232.202.57
332 خراسان جنوبی بیرجند دانشگاه بیرجند دولتی

vpn.birjand.ac.ir/

78.38.125.2
333 خراسان جنوبی بیرجند دانشگاه بیرجند دولتی

rec.birjand.ac.ir

87.107.144.189
334 تهران تهران دانشگاه فرهنگیان استان تهران فرهنگیان

tehranvc2.cfu.ac.ir

213.233.178.73
335 تهران تهران دانشگاه فرهنگیان استان تهران فرهنگیان

tehranvc21.cfu.ac.ir

213.233.178.74
336 تهران تهران دانشگاه فرهنگیان استان تهران فرهنگیان

tehranvc22.cfu.ac.ir

213.233.178.75
337 تهران تهران دانشگاه فرهنگیان استان تهران فرهنگیان

tehranact2.cfu.ac.ir

213.233.178.76
338 خراسان رضوی گناباد مجتمع آموزش عالی گناباد دولتی

lms.gonabad.ac.ir

77.237.85.10
339 چهارمحال و بختیاری شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد وزارت بهداشت

lms.skums.ac.ir/

78.39.35.113
340 چهارمحال و بختیاری شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد وزارت بهداشت

oc.skums.ac.ir/

78.39.35.8
341 چهارمحال و بختیاری شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد وزارت بهداشت

webinar.skums.ac.ir/

78.39.35.160
342 چهارمحال و بختیاری شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد وزارت بهداشت

ec.skums.ac.ir

10.177.253.134
343 چهارمحال و بختیاری شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد وزارت بهداشت

vc.skums.ac.ir

10.177.253.165
344 چهارمحال و بختیاری شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد وزارت بهداشت

vca.skums.ac.ir/

10.177.253.147
345 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی عطار غیرانتفاعی

lms.attar.ac.ir

213.108.241.135
346 خراسان رضوی مشهد دانشکده فنی و حرفه ای شهید منتظری مشهد فنی وحرفه ای

bigblueb.ir

94.182.179.108
347 خراسان رضوی مشهد دانشکده فنی و حرفه ای شهید منتظری مشهد فنی وحرفه ای

185.53.142.20

185.53.142.20
348 خراسان رضوی مشهد دانشکده فنی و حرفه ای شهید منتظری مشهد فنی وحرفه ای

178.236.35.93

178.236.35.93
349 کرمان کرمان مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

tizazma.ir

94.182.179.95
350 کرمان کرمان مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

online.tizazma.ir

94.182.191.36
351 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

vc-uast101.jde.ir/bigbluebutton/

185.142.157.132
352 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

vc-uast109.jde.ir/bigbluebutton/

185.142.157.141
353 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

vc-uast102.jde.ir/bigbluebutton/

185.142.157.133
354 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

vc-uast103.jde.ir/bigbluebutton/

185.142.157.134
355 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

vc-uast104.jde.ir/bigbluebutton/

185.142.157.135
356 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

vc-uast105.jde.ir/bigbluebutton/

185.142.157.136
357 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

vc-uast106.jde.ir/bigbluebutton/

185.142.157.137
358 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

vc-uast107.jde.ir/bigbluebutton/

185.142.157.138
359 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

lms3.iastjd.ac.ir/

185.142.157.139
360 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

lmsq9.iastjd.ac.ir/

185.142.157.142
361 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

lmsq6.iastjd.ac.ir

37.152.181.135
362 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

lmsq2.iastjd.ac.ir

37.152.181.135
363 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

lmsq1.iastjd.ac.ir/

37.152.181.135
364 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

lmsq5.iastjd.ac.ir/

37.152.181.135
365 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

lmsq3.iastjd.ac.ir

185.142.157.111
366 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

vc-uast108.jde.ir/bigbluebutton/

37.152.181.135
367 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

vc-uast110.jde.ir/bigbluebutton/

37.152.181.135
368 اردبیل اردبیل موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی غیرانتفاعی

95.80.136.139

95.80.136.139
369 آذربایجان غربی ارومیه آئین کمال غیرانتفاعی

lms.kamal.ac.ir

130.185.73.82
370 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی

shahed3.viannacloud.ir

195.114.4.143
371 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی

shahed4.viannacloud.ir

195.114.4.143
372 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی

shahed5.viannacloud.ir

195.114.4.143
373 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی

shahed6.viannacloud.ir

195.114.4.143
374 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی

shahed7.viannacloud.ir

195.114.4.143
375 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی

shahed8.viannacloud.ir

195.114.4.143
376 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی

shahed9.viannacloud.ir

195.114.4.143
377 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

ec.nahad.ir

212.16.88.58
378 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

ecnahad.ir

185.147.163.172
379 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

lms.nahad.ir

212.16.88.185
380 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

un.nahad.ir

212.16.88.57
381 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

cdnec.ir

185.147.163.171
382 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

lms1.ecnahad.ir

185.147.163.172
383 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

files.cdnec.ir/

185.147.163.171
384 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

files.cdnec.ir

185.147.163.170
385 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

1-meeting.eslms.ir

185.147.163.175
386 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

2-meeting.eslms.ir

185.147.163.176
387 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی

3-meeting.eslms.ir

185.147.163.177
388 آذربایجان شرقی مراغه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مراغه وزارت بهداشت

webc.mrgums.ac.ir

10.104.13.115
389 آذربایجان شرقی مراغه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مراغه وزارت بهداشت

azmoon.mrgums.ac.ir

10.104.13.117
390 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان

vc4.cfu.ac.ir

10.30.89.123
391 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان

lms1.cfu.ac.ir/

10.30.89.124
392 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان

lms2.cfu.ac.ir

10.30.89.124
393 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان

lms3.cfu.ac.ir

10.30.89.124
394 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان

lms.cfu.ac.ir/

10.30.89.124
395 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان

lms4.cfu.ac.ir

10.30.89.124
396 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان

lms5.cfu.ac.ir/

10.30.89.124
397 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان

lms6.cfu.ac.ir

10.30.89.124
398 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان

lms7.cfu.ac.ir

10.30.89.124
399 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان

lms8.cfu.ac.ir

10.30.89.124
400 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان

lms9.cfu.ac.ir

10.30.89.125
401 خراسان رضوی مشهد دانشکده فنی و حرفه ای شماره 2 پسران مشهد دولتی

lms19.tvu.ac.ir/

80.191.47.216
402 گیلان رشت موسسه آموزش عالی سیمای دانش غیرانتفاعی

skyroom.online/skyroom/sessions

94.182.149.200
403 تهران تهران دانشگاه خوارزمی دولتی

LMS.khu.ac.ir

185.160.104.105
404 تهران تهران دانشگاه خوارزمی دولتی

vc-acts3.khu.ac.ir

185.160.104.107
405 تهران تهران دانشگاه خوارزمی دولتی

vc-acts4.khu.ac.ir

185.160.104.108
420 قم قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حوزه علمیه

ftp.iki.ac.ir

185.181.182.97
421 قم قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حوزه علمیه

portal.iki.ac.ir

80.191.95.171
424 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی نقش جهان غیرانتفاعی

elearn7.pishgamrayan.com

37.255.249.169
425 مازندران بابل دانشگاه علوم و فنون مازندران غیرانتفاعی

lms.ustmb.ac.ir

185.165.118.95
426 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

cloud.ismc.ir

178.252.168.32
427 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

safir.ismc.ir

178.252.168.33
428 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

moshaver.ismc.ir

178.252.168.57
429 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

ha.ismc.ir

178.252.168.73
430 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

www.ismc.ir

178.252.168.33
431 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

ww4.ismc.ir

178.252.168.34
432 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

ww3.ismc.ir

178.252.168.24
433 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

ww2.ismc.ir

178.252.168.31
434 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

ww1.ismc.ir

178.252.168.33
435 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

ww0.ismc.ir

178.252.168.32
436 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

ws.ismc.ir

178.252.168.34
437 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

wrapperlms.ismc.ir

178.252.168.19
438 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

webservice.ismc.ir

178.252.168.37
439 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

w3.ismc.ir

178.252.168.21
440 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

devops.ismc.ir

178.252.168.62
441 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

dl1.ismc.ir

178.252.168.19
442 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

ece.ismc.ir

178.252.168.21
443 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

edu.ismc.ir

178.252.168.19
444 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

els.ismc.ir

178.252.168.52
445 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

eo.ismc.ir

178.252.168.254
446 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

eoffice.ismc.ir

178.252.168.36
447 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

exam2.ismc.ir

178.252.168.63
448 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

exam.ismc.ir

178.252.168.73
449 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

file.ismc.ir

178.252.168.31
450 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

food.ismc.ir

178.252.168.20
451 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

form.ismc.ir

178.252.168.19
452 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

ftp.ismc.ir

178.252.168.23
453 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

ftp2.ismc.ir

178.252.168.47
454 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

ftp3.ismc.ir

178.252.168.75
455 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

gozinesh.ismc.ir/

178.252.168.25
456 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

gozinesh.ismc.ir

178.252.168.21
457 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

hcc.ismc.ir

178.252.168.47
458 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

help.ismc.ir

178.252.168.19
459 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

helpdesk.ismc.ir

178.252.168.254
460 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

hrm.ismc.ir

178.252.168.44
461 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

hrmcdn.ismc.ir

178.252.168.44
462 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

it.ismc.ir

178.252.168.33
463 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

jhelli.ismc.ir

178.252.168.41
464 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

js.ismc.ir

178.252.168.19
465 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

law.ismc.ir

178.252.168.34
466 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

lib.ismc.ir

178.252.168.41
467 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

lms.ismc.ir/

178.252.168.23
468 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

login.ismc.ir

178.252.168.73
469 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

www.login.ismc.ir

178.252.168.73
470 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

mail.ismc.ir

178.252.168.150
471 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

matquran.ismc.ir

178.252.168.24
472 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

meet.ismc.ir

178.252.168.40
473 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

meeting.ismc.ir

178.252.168.11
474 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

najah.ismc.ir

178.252.168.37
475 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

najma.ismc.ir

178.252.168.37
476 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

nashr.ismc.ir

178.252.168.57
477 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

samavat.ismc.ir

178.252.168.41
478 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

taghrir.ismc.ir

178.252.168.67
479 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

vcc.ismc.ir

178.252.168.28
480 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

vdi.ismc.ir

178.252.168.42
481 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

vdi2.ismc.ir

178.252.168.48
482 آذربایجان غربی ارومیه دانشگاه ارومیه دولتی

vc3.viannacloud.ir/

195/114/4/153
483 خراسان رضوي مشهد آموزشکده فنی شماره دو مشهد(ثامن الحجج(ع)) فنی وحرفه ای

Adobe Connect 

5.56.132.245
484 فارس شيراز دانشگاه شيراز  دولتی

vc42.shirazu.ac.ir

185.64.176.182
485 قم قم موسسه آموزش عالی حکمت قم غیرانتفاعی

Adobe Connect 

103.130.146.163
486 آذربایجان شرقی اهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر آزاد

pezeshki.daan.ir/

185.194.76.46
487 آذربایجان شرقی اهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر آزاد

vadana20.iauec.ac.ir/

185.162.219.20
488 اصفهان شهرضا مجتمع آموزشی و فرهنگی سما واحد شهرضا آزاد

lms-sama.iaush.ac.ir

37.255.186.112
489 اصفهان شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آزاد

 bbb.iaush.ac.ir

  37.255.186.120
490 اصفهان شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آزاد

bbb3.iaush.ac.ir

37.255.186.123
491 اصفهان شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آزاد

bbb2.iaush.ac.ir

37.255.186.122
492 اصفهان شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آزاد

bbb1.iaush.ac.ir

37.255.186.121
493 اصفهان شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آزاد

lms.iaush.ac.ir

37.255.186.118
494 اصفهان شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آزاد

bbb4.iaush.ac.ir

37.255.186.124
495 اصفهان شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آزاد

 bbb5.iaush.ac.ir

 37.255.186.125
496 اصفهان شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آزاد

 bbb6.iaush.ac.ir

 37.255.186.126
497 اصفهان شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آزاد

 turn.iaush.ac.ir

37.255.186.119
498 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی

vc1.viannacloud.ir

195.114.4.151
499 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی

vc2.viannacloud.ir/

195.114.4.152
500 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی

vc3.viannacloud.ir

195.114.4.153
501 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی

vc4.viannacloud.ir

195.114.4.154
502 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی

vc5.viannacloud.ir

195.114.4.155
503 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی

vc6.viannacloud.ir/

195.114.4.156
504 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی

vc7.viannacloud.ir

195.114.4.157
505 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی

vc8.viannacloud.ir

195.114.4.158
506 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی

vc9.viannacloud.ir

157.119.191.209 
507 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی

vc10.viannacloud.ir

157.119.191.210
511 زنجان آب بر دانشگاه آزاد اسلامی طارم آزاد

vadana37.iauec.ac.ir

185.162.219.37
512 زنجان آب بر دانشگاه آزاد اسلامی طارم آزاد

edu.iau.ac.ir 

185.143.233.5
513 زنجان آب بر دانشگاه آزاد اسلامی طارم آزاد

daanaan.daan.ir

185.194.76.119
514 زنجان ابهر دانشگاه آزاد اسلامی سما ابهر آزاد

edu.iau.ac.ir

185.143.233.5
515 زنجان ابهر دانشگاه آزاد اسلامی سما ابهر آزاد

vadamouz2.iauec.ac.ir

185.162.219.45
516 زنجان ابهر دانشگاه آزاد اسلامی سما ابهر آزاد

vadamouz1.iauec.ac.ir

185.162.219.44
517 زنجان ابهر دانشگاه آزاد اسلامی سما ابهر آزاد

vadana34.iauec.ac.ir

185.162.219.34
518 زنجان زنجان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان آزاد

edu.iau.ac.ir

185.143.233.5
519 زنجان زنجان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان آزاد

vadana18.iauec.ac.ir/login/index.php

185.162.219.18
520 زنجان زنجان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان آزاد

daanaan.daan.ir

185.194.76.119
521 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد

vc.iaukhsh.ac.ir

37.255.148.80
522 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد

vc1.iaukhsh.ac.ir

37.255.148.81
523 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد

vc2.iaukhsh.ac.ir

37.255.148.82
524 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد

vc3.iaukhsh.ac.ir

37.255.148.83
525 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد

vc4.iaukhsh.ac.ir

37.255.148.84
526 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد

vc5.iaukhsh.ac.ir

37.255.148.85
527 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد

vc6.iaukhsh.ac.ir

37.255.148.86
528 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد

vc7.iaukhsh.ac.ir

37.255.148.87
529 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد

vc8.iaukhsh.ac.ir

37.255.148.88
530 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد

turn.iaukhsh.ac.ir

37.255.148.91
531 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد

dana.iaukhsh.ac.ir

37.255.148.90
532 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد

gl.iaukhsh.ac.ir

37.255.148.89
533 اصفهان نطنز دانشگاه آزاد نطنز آزاد

sad.natanziau.ir

188.136.216.228
534 اصفهان نطنز دانشگاه آزاد نطنز آزاد

lms.natanziau.ir

188.136.216.232
535 تهران تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دولتی

meetings.aut.ac.ir

194.225.33.27
536 تهران تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دولتی

blue1.aut.ac.ir

212.16.77.230
537 تهران تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دولتی

meetings2.aut.ac.ir

212.16.77.231
538 مرکزی آشتیان دانشگاه آزاد اراک آزاد

vadana15.iauec.ac.ir/

185.162.219.15
539 مازندران ساری دانشگاه پیام نور مازندران پیام نور

lms.mz.pnu.ac.ir

10.8.212.135
540 تهران تهران دانشکده امور روابط بین الملل دولتی

online.meetingyar.com

109.201.19.205
541 تهران تهران موسسه آموزش عالی آل طه غیرانتفاعی

it.aletaha.ac.ir

91.98.234.167
542 تهران تهران موسسه آموزش عالی آل طه غیرانتفاعی

edu.aletaha.ac.ir/

91.92.186.189
543 تهران تهران موسسه آموزش عالی آل طه غیرانتفاعی

reg.aletaha.ac.ir

2.144.242.22
544 سمنان سمنان پیام نور سمنان پیام نور

lms.se.pnu.ac.ir/

78.38.149.11
545 سمنان سمنان پیام نور سمنان پیام نور

lms.se.pnu.ac.ir

78.38.149.12
546 سمنان سمنان پیام نور سمنان پیام نور

/lms.se.pnu.ac.ir/

78.38.149.13

نویسنده:مهدی میرزایی تاریخ: شنبه, 21 نوامبر , 20
دسته بندی ها:

دیدگاه ها