3260 سایت آموزشی با ترافیک رایگان

ردیف استان  شهر نام دانشگاه  نوع دانشگاه   URL آدرس Address IP 
1 گلستان گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان آزاد vadana24.iauec.ac.ir/ 185.162.219.24
2 گلستان گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان آزاد daanaan.daan.ir/ 185.194.76.119
3 گلستان گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان آزاد lms.gorganiau.ac.ir 46.225.242.81
4 کردستان بیجار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار آزاد lms.iaubijar.ac.ir 78.39.233.231
5 کردستان بیجار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار آزاد lms.iaubijar.ac.ir/c1 78.39.233.231
6 کردستان بیجار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار آزاد lms.iaubijar.ac.ir/c2 78.39.233.231
7 کردستان بیجار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار آزاد lms.iaubijar.ac.ir/c3 78.39.233.231
8 کردستان بیجار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار آزاد lms.iaubijar.ac.ir/c4 78.39.233.232
9 کردستان بیجار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار آزاد lms.iaubijar.ac.ir/c5 78.39.233.233
10 کردستان بیجار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار آزاد lms.iaubijar.ac.ir/c6 78.39.233.234
11 بوشهر برازجان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان(برازجان) آزاد diau.ac.ir 185.109.62.179
12 هرمزگان پارسیان  دانشگاه آزاد پارسیان آزاد vadana01.iauec.ac.ir/login/index.php 185.162.219.1
13 یزد یزد  دانشگاه آزاد سما یزد آزاد vadana43.iauec.ac.ir 185.162.219.43
14 تهران تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب آزاد elearning.wtiau.ac.ir 185.79.98.244
15 تهران تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب آزاد ecourse.wtiau.ac.ir 185.79.98.246
16 تهران تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب آزاد lms.wtiau.ac.ir 185.88.176.25
17 آذربایجان شرقی کاغذکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاغذکنان آزاد ka.m-iau.ac.ir 217.219.136.106
18 آذربایجان شرقی کاغذکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاغذکنان آزاد vadana07.iau.ac.ir 95.80.160.67
19 آذربایجان شرقی ترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ترک آزاد tark.m-iau.ac.ir 217.219136.107
20 آذربایجان شرقی ترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ترک آزاد vadana09.iau.ac.ir 95.80.160.68
21 آذربایجان شرقی ترکمانچای دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ترکمانچای آزاد edutu.m-iau.ac.ir 217.219.136.108
22 آذربایجان شرقی ترکمانچای دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ترکمانچای آزاد vadana06.iau.ac.ir 95.80.160.69
23 آذربایجان شرقی میانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه آزاد m-iau.ac.ir 217.219.136.105
24 آذربایجان شرقی میانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه آزاد vadana14.iau.ac.ir 95.80.160.70
25 کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کسری آزاد Fani.iauksh.ir 2.188.2.311
26 گلستان گرگان دانشکده مهارت و کارآفرینی سما واحد گرگان آزاد vadana35.iauec.ac.ir 185.162.219.35
27 گلستان گرگان دانشکده مهارت و کارآفرینی سما واحد گرگان آزاد edu.iau.ac.ir 185.143.233.5
28 گلستان گرگان دانشکده مهارت و کارآفرینی سما واحد گرگان آزاد lms.samagorgan.ac.ir 185.97.117.189
29 زنجان خدابنده دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده آزاد Vadana24.iauec.ac.ir 37.152.169.1
30 زنجان خدابنده دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده آزاد edu.iau.ac.ir 37.152.169.1
31 خراسان رضوی سبزوار آموزشکده فنی و حرفه ای سما سبزوار آزاد vadana43.iauec.ac.ir 185.162.219.43
32 خراسان رضوی سبزوار آموزشکده فنی و حرفه ای سما سبزوار آزاد connect.samasabzevar.ac.ir 217.219.73.30
33 مرکزی آشتیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان آزاد vadana15.iauec.ac.ir 185.162.219.15
34 مرکزی آشتیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان آزاد ris.iau.ac.ir 78.38.220.86
35 مرکزی آشتیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان آزاد edu.iau.ac.ir 185.143.233.5
36 مرکزی آشتیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان آزاد edu.aiau.ac.ir:8080 10.45.95.10
37 فارس لار  دانشگاه آزاد سما لارستان آزاد vadana01.iauec.ac.ir/login/index.php 185.162.219.1
38 آذربایجان غربی خوی دانشگاه آزاد اسلامی خوی آزاد vadana25.iauec.ac.ir 185.162.219.25
39 آذربایجان غربی خوی دانشگاه آزاد اسلامی خوی آزاد azmozesh.iaukhoy.ac.ir 217.219.148.69
40 خراسان رضوی مشهد مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان وزارت بهداشت adobeconect.varastegan.ac.ir 85.185.122.65
41 خراسان رضوی مشهد مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان وزارت بهداشت moodle.varastegan.ac.ir 85.185.122.65
42 خراسان رضوی مشهد مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان وزارت بهداشت acts.varastegan.ac.ir 185.201.49.92
43 خراسان رضوی مشهد مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان وزارت بهداشت meeting.varastegan.ac.ir 94.183.253.103
44 خراسان رضوی مشهد مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان وزارت بهداشت adobe.varastegan.ac.ir 85.185.122.65
45 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی غیرانتفاعی raghebisf.ac.ir 185.188.112.4
46 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی غیرانتفاعی amooc.rso-co.ir 185.142.158.109
47 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی غیرانتفاعی 37.191.79.106/ 37.191.79.106
48 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد lms.iauda.ac.ir 194.150.70.21
49 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد lms-sama.iauda.ac.ir 194.150.70.20
50 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد webconf.iauda.ac.ir 194.150.70.7
51 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد bbb0.iauda.ac.ir 194.9.80.64/28
52 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد bbb1.iauda.ac.ir 194.9.80.64/28
53 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد bbb2.iauda.ac.ir 194.9.80.64/28
54 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد bbb3.iauda.ac.ir 194.9.80.64/28
55 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد bbb4.iauda.ac.ir 194.9.80.64/28
56 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد bbb5.iauda.ac.ir 194.9.80.64/28
57 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد bbb6.iauda.ac.ir 194.9.80.64/28
58 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد bbb7.iauda.ac.ir 194.9.80.64/28
59 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد bbb8.iauda.ac.ir 194.9.80.64/28
60 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد bbb9.iauda.ac.ir 194.9.80.64/28
61 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد bbb67.iauda.ac.ir 194.9.80.64/28
62 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد bbb68.iauda.ac.ir 194.9.80.64/28
63 اصفهان دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد دولت آباد) آزاد bbb69.iauda.ac.ir 194.9.80.64/28
64 زنجان زنجان آموزشکده فنی دخترانه قائم دولتی ftp5.tvu.ac.ir 80.191.47.204
65 زنجان زنجان آموزشکده فنی دخترانه قائم دولتی lms111.tvu.ac.ir 80.191.47.214
66 زنجان زنجان آموزشکده فنی دخترانه قائم دولتی khedmat.tvu.ac.ir 80.191.47.232
67 زنجان زنجان آموزشکده فنی دخترانه قائم دولتی reg.tvu.ac.ir 80.191.47.235
68 کهگیلویه وبویراحمد یاسوج آموزشکده فنی و حرفه ای دختران/ پسران یاسوج فنی وحرفه ای lms117.tvu.ac.ir 80.191.47.197
69 کهگیلویه وبویراحمد یاسوج آموزشکده فنی و حرفه ای دختران/ پسران یاسوج فنی وحرفه ای lms118.tvu.ac.ir 80.191.47.196
70 هرمزگان سیریک دانشگاه آزاد سیریک آزاد vadana01.iauec.ac.ir vadana01.iauec.ac.ir
71 هرمزگان رودان دانشگاه آزاد رودان آزاد vadana05.iauec.ac.ir 185.162.219.5
72 خراسان رضوی نیشابور موسسه آموزش عالی سبحان غیرانتفاعی skyroom.online 94.182.112.200
73 گلستان گنبد کاووس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس ومینودشت آزاد vadana.iauec.ac.ir 185.162.128.58
74 اصفهان خوانسار دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خوانسار آزاد 37.255.201.6/ 37.255.201.6
75 هرمزگان جزیره هرمز دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جزیره هرمز آزاد vadana.iauec.ac.ir 185.110.218.170
76 هرمزگان بستک دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بستک آزاد vadana06.iauec.ac.ir 185.162.219.6
77 کرمان کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان دولتی storage.uk.ac.ir 188.209.128.8
78 اصفهان خوانسار دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خوانسار آزاد 37.255.201.6 37.255.201.6
79 زنجان زنجان آموزشکده فنی سما زنجان آزاد zn1.samasch.org 78.157.32.241
80 زنجان زنجان آموزشکده فنی سما زنجان آزاد zn2.samasch.org 78.157.32.241
81 زنجان زنجان آموزشکده فنی سما زنجان آزاد elm14.ir 185.18.213.218
82 گلستان علی آباد کتول آموزشکده فنی و حرفه ای سما علی آباد کتول آزاد 46.125.115.24 46.125.115.24
83 زنجان ابهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر آزاد daanaan.daan.ir 185.194.76.119
84 زنجان ابهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر آزاد edu.iau.ac.ir 185.143.233.5
85 زنجان ابهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر آزاد vadana.iauec.ac.ir 185.162.218.59
86 زنجان ابهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر آزاد simad.iau.ac.ir 78.38.220.77
87 آذربایجان شرقی آذرشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر آزاد iauazar.ac.ir 217.219.129.82
88 اصفهان خوانسار دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خوانسار آزاد 37.255.201.6/ 37.255.201.6
89 هرمزگان بندرجاسک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرجاسک آزاد vadanama7.iauec.ac.ir 94.101.141.10
90 هرمزگان قشم آموزشکده فنی و حرفه ای سما قشم آزاد vadana25.iauec.ac.ir 185.162.219.25
91 هرمزگان قشم آموزشکده فنی و حرفه ای سما قشم آزاد qeshmsamaschools.quiz24.ir 79.175.133.193
92 قم قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دولتی edu.rihu.ac.ir 212.86.71.138
93 قم قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دولتی lms.rihu.ac.ir 2.187.186.131
94 قم قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دولتی conf.rihu.ac.ir 185.126.203.72
95 قم قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دولتی vc.rihu.ac.ir 185.126.203.72
96 هرمزگان بندرلنگه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه آزاد vadana03.iauec.ac.ir/login/index.php 185.162.218.59
97 خراسان رضوی نیشابور آزاد اسلامی واحد نیشابور آزاد amoozesh.iau-neyshabur.ac.ir/Mechanizeh/Te 5.160.73.192
98 خراسان رضوی نیشابور آزاد اسلامی واحد نیشابور آزاد amoozesh.iau-neyshabur.ac.ir/Mechanizeh/Te/ 5.160.73.26
99 فارس شیراز دانشگاه صنعتی شیراز دولتی lib.sutech.ac.ir 5.190.154.107
100 فارس شیراز دانشگاه صنعتی شیراز دولتی office.sutech.ac.ir 5.190.154.113
101 فارس شیراز دانشگاه صنعتی شیراز دولتی mail.sutech.ac.ir 5.190.154.15
102 فارس شیراز دانشگاه صنعتی شیراز دولتی ymail.sutech.ac.ir 109.230.68.15
103 فارس شیراز دانشگاه صنعتی شیراز دولتی xmail.sutech.ac.ir 5.190.154.15
104 فارس شیراز دانشگاه صنعتی شیراز دولتی ticket.sutech.ac.ir 5.190.154.124
105 فارس شیراز دانشگاه صنعتی شیراز دولتی golestan.sutech.ac.ir 5.190.154.10
106 هرمزگان میناب دانشگاه آزاد میناب آزاد vadana01.iauec.ac.ir/ 172.22.50.142
107 زنجان زنجان دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا دولتی lms.cfu.ac.ir/ 10.30.89.124
108 زنجان زنجان دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا دولتی zanjan.cfu.zc.ir 109.201.27.141
109 زنجان زنجان دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا دولتی elearning.cfu.ac.ir 10.30.56.134
110 زنجان زنجان دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا دولتی automation.cfu.ac.ir/ 10.30.56.131
111 خوزستان خرمشهر موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اروندان غیرانتفاعی 37.32.44.26/ 37.32.44.26
112 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی تابران غیرانتفاعی online.tabaran.ac.ir/ 94.182.133.5
113 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb190.iranlms.org 103.130.145.3
114 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb191.iranlms.org 103.130.145.4
115 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb192.iranlms.org 103.130.145.5
116 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb193.iranlms.org 103.130.145.6
117 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb194.iranlms.org 103.130.145.7
118 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb195.iranlms.org 103.130.145.8
119 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb196.iranlms.org 103.130.145.9
120 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb197.iranlms.org 103.130.145.10
121 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb200.iranlms.org 103.130.145.19
122 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb201.iranlms.org 103.130.145.20
123 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb202.iranlms.org 103.130.145.21
124 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb203.iranlms.org 103.130.145.22
125 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb204.iranlms.org 103.130.145.23
126 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb205.iranlms.org 103.130.145.24
127 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb206.iranlms.org 103.130.145.25
128 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb207.iranlms.org 103.130.145.26
129 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb210.iranlms.org 103.130.145.35
130 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb211.iranlms.org 103.130.145.36
131 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb212.iranlms.org 103.130.145.37
132 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb213.iranlms.org 103.130.145.38
133 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb214.iranlms.org 103.130.145.39
134 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb2015.iranlms.org 103.130.145.40
135 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb216.iranlms.org 103.130.145.41
136 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb217.iranlms.org 103.130.145.42
137 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی umz-meet.iranlms.org 185.128.137.49
138 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb240.iranlms.org 185.141.132.64
139 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb241.iranlms.org 185.141.132.65
140 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb242.iranlms.org 185.141.132.66
141 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb243.iranlms.org 185.141.132.67
142 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb244.iranlms.org 185.141.132.68
143 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb245.iranlms.org 185.141.132.69
144 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb246.iranlms.org 185.141.132.70
145 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb247.iranlms.org 185.141.132.71
146 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb248.iranlms.org 185.141.132.72
147 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb249.iranlms.org 185.141.132.73
148 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb250.iranlms.org 185.141.132.74
149 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb251.iranlms.org 185.141.132.75
150 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb252.iranlms.org 185.141.132.76
151 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb253.iranlms.org 185.141.132.77
152 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb254.iranlms.org 185.141.132.78
153 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb255.iranlms.org 185.141.132.79
154 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb256.iranlms.org 185.141.132.80
155 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb257.iranlms.org 185.141.132.81
156 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb258.iranlms.org 185.141.132.82
157 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb259.iranlms.org 185.141.132.83
158 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb260.iranlms.org 185.141.132.84
159 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb261.iranlms.org 185.141.132.85
160 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb262.iranlms.org 185.141.132.86
161 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb263.iranlms.org 185.141.132.87
162 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb264.iranlms.org 185.141.132.88
163 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb265.iranlms.org 185.141.132.89
164 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb266.iranlms.org 185.141.132.90
165 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb267.iranlms.org 185.141.132.91
166 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb268.iranlms.org 185.141.132.92
167 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران دولتی bbb269.iranlms.org 185.141.132.93
168 یزد میبد دانشگاه میبد دولتی azmoon.meybod.ac.ir 85.185.158187
169 یزد میبد دانشگاه میبد دولتی vc2.meybod.ac.ir 85.185.158.188
170 یزد میبد دانشگاه میبد دولتی meybod.ac.ir 185.55.227.81
171 هرمزگان بندرعباس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس آزاد vadana34.iauec.ac.ir/login/index.php 185.162.219.34
172 هرمزگان بندرعباس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس آزاد iauba.ac.ir 185.2.12.108
173 هرمزگان جناح دانشگاه ازاد اسلامی مرکز جناح آزاد vadana09.iauec.ac.ir 185.162.219.9
174 هرمزگان بندرعباس آموزشکده فنی و حرفه ای سما بندرعباس آزاد vadana37.iauec.ac.ir 185.162.219.37
175 زنجان زنجان موسسه آموزش عالی روزبه زنجان غیرانتفاعی roozbeh.ac.ir 158.58.187.203
176 خراسان رضوی درگز دانشگاه ازاد اسلامی درگز آزاد d-iau.ac.ir 46.225.127.175
177 خراسان رضوی درگز دانشگاه ازاد اسلامی درگز آزاد firewall.d-iau.ac.ir 46.225.127.177
178 مازندران قائمشهر دانشگاه آزاد ساری آزاد vadana38.iauec.ac.ir 185.162.219.38
179 مازندران قائمشهر دانشگاه آزاد ساری آزاد stdn.iau.ac.ir 185.143.234.5
180 مازندران قائمشهر دانشگاه آزاد ساری آزاد edun.iau.ac.ir 185.143.233.5
181 مازندران قائمشهر دانشگاه آزاد ساری آزاد qaemiau.ac.ir 217.219.168.164
182 مازندران قائمشهر دانشگاه آزاد ساری آزاد edu.qaemiau.ac.ir 217.219.168.163
183 ایلام ایلام آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ایلام فنی وحرفه ای samyad.tvu.ac.ir 46.225.240.212
184 ایلام ایلام آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ایلام فنی وحرفه ای ftp1.tvu.ac.ir 80.191.47.200
185 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی 91.240.61.21:3000 91.240.61.21
186 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی eLearn.pishgamrayan.com 37.255.249.227
187 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی eLearn2.pishgamrayan.com 185.141.132.10
188 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی eLearn3.pishgamrayan.com 37.255.249.251
189 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی eLearn4.pishgamrayan.com 37.255.249.170
190 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی eLearn5.pishgamrayan.com 185.79.156.206
191 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی eLearn6.pishgamrayan.com 185.18.213.114
192 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی eLearn8.pishgamrayan.com 185.128.136.172
193 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی eLearn9.pishgamrayan.com 88.135.36.87
194 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی eLearn10.pishgamrayan.com 185.141.134.193
195 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی eLearn11.pishgamrayan.com 185.141.134.194
196 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی eLearn12.pishgamrayan.com 185.141.134.195
197 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی eLearn13.pishgamrayan.com 185.141.134.196
198 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی eLearn14.pishgamrayan.com 185.141.134.197
199 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی eLearn15.pishgamrayan.com 185.141.134.198
200 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی eLearn16.pishgamrayan.com 185.141.134.199
201 اصفهان اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت غیرانتفاعی eLearn17.pishgamrayan.com 185.141.134.200
202 خراسان رضوی بردسکن دانشگاه آزاد بردسکن آزاد lms.mshdiau.ac.ir/Mechanizeh/lms/default.as 217.219.84.97
203 آذربایجان غربی ارومیه آموزشکده فنی شهید بهشتی ارومیه فنی وحرفه ای lms12.tvu.ac.ir 80.191.47.223
204 آذربایجان غربی ارومیه آموزشکده فنی شهید بهشتی ارومیه فنی وحرفه ای tvuftp.tvu.ac.ir 80.191.40.208
205 آذربایجان غربی ارومیه آموزشکده فنی شهید بهشتی ارومیه فنی وحرفه ای ftp1.tvu.ac.ir“> ftp1.tvu.ac.ir 80.191.47.200
206 هرمزگان رودان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان آزاد roudaniau.ac.ir 188.240.196.82
207 قم قم پیام نور مرکز قم پیام نور lms.tpnu.ac.ir 45.156.196.208
208 قزوین قزوین سامانه سما – 45 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.107.12
209 قزوین قزوین سامانه سما – 46 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.107.191
210 قزوین قزوین سامانه سما – 47 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.107.171
211 قزوین قزوین سامانه سما – 48 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.107.167
212 قزوین قزوین سامانه سما – 49 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.134
213 قزوین قزوین سامانه سما – 50 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.187
214 قزوین قزوین سامانه سما – 51 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.107.179
215 قزوین قزوین سامانه سما – 52 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.162
216 قزوین قزوین سامانه سما – 53 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.148
217 قزوین قزوین سامانه سما – 54 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.139
218 قزوین قزوین سامانه سما – 55 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.170
219 قزوین قزوین سامانه سما – 56 علمی و کاربردی samalive.ir 5.253.25.59
220 قزوین قزوین سامانه سما – 57 علمی و کاربردی samalive.ir 5.253.25.163
221 قزوین قزوین سامانه سما – 58 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.102
222 قزوین قزوین سامانه سما – 59 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.188
223 قزوین قزوین سامانه سما – 60 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.158
224 قزوین قزوین سامانه سما – 61 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.205
225 قزوین قزوین سامانه سما – 62 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.160
226 قزوین قزوین سامانه سما – 63 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.189
227 قزوین قزوین سامانه سما – 64 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.153
228 قزوین قزوین سامانه سما – 65 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.168
229 قزوین قزوین سامانه سما – 66 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.127
230 قزوین قزوین سامانه سما – 67 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.164
231 قزوین قزوین سامانه سما – 68 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.173
232 قزوین قزوین سامانه سما – 69 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.196
233 قزوین قزوین سامانه سما – 70 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.154
234 قزوین قزوین سامانه سما – 71 علمی و کاربردی samalive.ir 5.253.24.63
235 قزوین قزوین سامانه سما – 72 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.172
236 قزوین قزوین سامانه سما – 73 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.151
237 قزوین قزوین سامانه سما – 74 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.35
238 قزوین قزوین سامانه سما – 75 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.123
239 قزوین قزوین سامانه سما – 76 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.177
240 قزوین قزوین سامانه سما – 77 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.180
241 قزوین قزوین سامانه سما – 78 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.142
242 قزوین قزوین سامانه سما – 79 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.143
243 قزوین قزوین سامانه سما – 80 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.107.203
244 قزوین قزوین سامانه سما – 81 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.150
245 قزوین قزوین سامانه سما – 82 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.169
246 قزوین قزوین سامانه سما – 83 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.183
247 قزوین قزوین سامانه سما – 84 علمی و کاربردی samalive.ir 185.239.105.42
248 زنجان هیدج دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج آزاد vadana25.iauec.ac.ir 185.162.219.25
249 زنجان هیدج دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج آزاد edu.iau.ac.ir 185.143.233.5
250 لرستان خرم آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد آزاد bbb.khoiau.ac.ir 85.185.239.77
251 لرستان خرم آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد آزاد edulms.khoiau.ac.ir 85.185.239.79
252 لرستان خرم آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد آزاد lms1.khoiau.ac.ir 85.185.239.80
253 لرستان خرم آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد آزاد lms2.khoiau.ac.ir 85.185.239.81
254 فارس شیراز دانشکده شهید باهنر شیراز دولتی tcsh.ac.ir 80.191.115.120
255 فارس شیراز دانشکده شهید باهنر شیراز دولتی lms113.tvu.ac.ir 80.191.47.212
256 فارس شیراز دانشکده شهید باهنر شیراز دولتی oa.tvu.ac.ir 80.191.47.238
257 فارس شیراز دانشکده شهید باهنر شیراز دولتی reg.tvu.ac.ir 80.191.47.235
258 فارس شیراز دانشکده شهید باهنر شیراز دولتی www.skyroom.online“> www.skyroom.online 94.182.149.200
259 فارس شیراز دانشکده شهید باهنر شیراز دولتی bahonarshiraz.tvu.ac.ir 80.191.47.231
260 تهران تهران موسسه آل طه غیرانتفاعی edu.aletaha.ac.ir 94.182.208.179
261 اصفهان اردستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان آزاد 93.126.19.66/ 93.126.19.66
262 گیلان رشت موسسه آموزش عالی کوشیار غیرانتفاعی Kooshyarresearches.com 185.88.153.202
263 گیلان رشت موسسه آموزش عالی کوشیار غیرانتفاعی files.kooshyarresearches.com 185.120.222.229
264 گیلان رشت موسسه آموزش عالی کوشیار غیرانتفاعی class.Kooshyarresearches.com 94.182.149.200
265 زنجان زنجان موسسه آموزش عالی روزبه زنجان غیرانتفاعی dl.roozbeh.ac.ir 5.63.12.51
266 تهران تهران سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاه دولتی lms.samt.ac.ir 37.130.202.43
267 تهران تهران سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاه دولتی online.samt.ac.ir 185.208.174.80
268 قم قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه دولتی meeting.iict.ir 46.209.11.22
269 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس دولتی vclass1.modares.ac.ir  194.225.166.141
270 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس دولتی vclass2.modares.ac.ir  194.225.166.142
271 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس دولتی vclass3.modares.ac.ir  194.225.166.143
272 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس دولتی vclass4.modares.ac.ir  194.225.166.144
273 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی  lms.cfu.ac.ir  10.30.89.124
274 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی  lms1.cfu.ac.ir  10.30.89.124
275 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی  lms2.cfu.ac.ir  10.30.89.124
276 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی  lms3.cfu.ac.ir  10.30.89.124
277 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی  lms4.cfu.ac.ir  10.30.89.124
278 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی  lms5.cfu.ac.ir  10.30.89.124
279 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی  lms6.cfu.ac.ir  10.30.89.124
280 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی  lms7.cfu.ac.ir  10.30.89.124
281 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی  lms8.cfu.ac.ir  10.30.89.124
282 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی  lms9.cfu.ac.ir  10.30.89.124
283 سیستان و بلوچستان قصرقند دانشگاه فرهنگیان دولتی vc4.cfu.ac.ir/ 10.30.89.123
284 تهران تهران دانشگاه جامع امام حسین دولتی vlc.ihu.ac.ir 217.218.175.123
285 تهران تهران دانشگاه جامع امام حسین دولتی vc.ihu.ac.ir 217.218.175.122
286 قم قم حوزه امام کاظم علیه السلام حوزه علمیه elearning.ismc.ir/classes 178.252.168.73
287 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی ec.nahad.ir  212.16.88.58
288 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی  ecnahad.ir  185.147.163.172
289 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی  lms.nahad.ir  212.16.88.185
290 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی  un.nahad.ir  212.16.88.57
291 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی  cdnec.ir  185.147.163.171
292 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی  lms1.ecnahad.ir  185.147.163.172
293 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی  files.cdnec.ir   185.147.163.170
294 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی  files.cdnec.ir/ 185.147.163.171
295 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی  1-meeting.eslms.ir  185.147.163.175
296 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی  2-meeting.eslms.ir  185.147.163.176
297 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی  3-meeting.eslms.ir  185.147.163.177
298 خراسان رضوی سبزوار دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار  آزاد bbb5.iaus.ac.ir 85.185.123.117
299 خراسان رضوی سبزوار دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار  آزاد bbb4.iaus.ac.ir 85.185.123.116
300 خراسان رضوی سبزوار دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار  آزاد bbb3.iaus.ac.ir 85.185.123.115
301 خراسان رضوی سبزوار دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار  آزاد bbb2.iaus.ac.ir 85.185.123.114
302 خراسان رضوی سبزوار دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار  آزاد bbb1.iaus.ac.ir 85.185.123.113
303 خوزستان بهبهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان آزاد lms.behiau.ac.ir 185.104.243.10
304 خوزستان اهواز آموزشکده فنی و حرفه ای شهید چمران اهواز دولتی samyad.tvu.ac.ir/ 46.225.240.212
305 خوزستان اهواز آموزشکده فنی و حرفه ای شهید چمران اهواز دولتی lms111.tvu.ac.ir/ 80.191.47.214
306 خوزستان اهواز آموزشکده فنی و حرفه ای شهید چمران اهواز دولتی khz.tvu.ac.ir 80.191.47.231
307 خوزستان اهواز آموزشکده فنی و حرفه ای شهید چمران اهواز دولتی reg.tvu.ac.ir/ 80.191.47.235
308 خوزستان اهواز آموزشکده فنی و حرفه ای شهید چمران اهواز دولتی khedmat.tvu.ac.ir/ 80.191.47.232
309 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز وزارت بهداشت class.vu.sums.ac.ir  176.123.66.243
310 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز وزارت بهداشت class1.vu.sums.ac.ir  176.123.66.79
311 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز وزارت بهداشت class2.vu.sums.ac.ir  176.123.66.246
312 تهران تهران پژوهشگاه هوافضا دولتی ari.ac.ir 185.142.95.69
313 خوزستان اهواز آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اهواز ( شهید چمران) دولتی reg.tvu.ac.ir 80.191..47.232
314 خوزستان اهواز آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اهواز ( شهید چمران) دولتی ftp5.tvu.ac.ir/“> ftp5.tvu.ac.ir/ 80.191.47.204
315 خوزستان اهواز آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اهواز ( شهید چمران) دولتی 5.201.181.105:81 5.201.181.105
316 گیلان آستانه اشرفیه موسسه آموزش عالی مهرآستان غیرانتفاعی live.mehrastan.ac.ir 94.182.112.200
317 گیلان آستانه اشرفیه موسسه آموزش عالی مهرآستان غیرانتفاعی live.mehrastan.ac.ir/ 94.182.149.200
318 گیلان آستانه اشرفیه موسسه آموزش عالی مهرآستان غیرانتفاعی live.mehrastan.ac.ir 212.33.195.247
319 قم قم حوزه علمیه معصومیه قم حوزه علمیه vm.masoumieh.ir 94.182.227.14
320 تهران تهران دانشگاه شهید بهشتی دولتی vc5.sbu.ac.ir 194.225.24.126
321 تهران تهران دانشگاه شهید بهشتی دولتی svu.sbu.ac.ir 194.225.24.94
322 تهران تهران دانشگاه شهید بهشتی دولتی vc12.sbu.ac.ir 194.225.24.105
323 تهران تهران دانشگاه شهید بهشتی دولتی vc15.sbu.ac.ir 94.182.242.12
324 تهران تهران دانشگاه شهید بهشتی دولتی courseware.sbu.ac.ir 194.225.24.100
325 گلستان گرگان دانشگاه گلستان دولتی adobe2.gu.ac.ir 157.119.191.70
326 گلستان گرگان دانشگاه گلستان دولتی bbb.gu.ac.ir/b 78.38.93.135
327 گلستان گرگان دانشگاه گلستان دولتی bbb2.gu.ac.ir/b 78.38.93.136
328 گلستان گرگان دانشگاه گلستان دولتی sp.gu.ac.ir 10.75.48.190
329 قم قم مدرسه علمیه ثامن الائمه علیه السلام حوزه علمیه server-alsamen.ir 2.179.166.23
330 خراسان جنوبی بیرجند دانشگاه بیرجند دولتی offline.birjand.ac.ir/ 5.232.202.54
331 خراسان جنوبی بیرجند دانشگاه بیرجند دولتی view.birjand.ac.ir/ 5.232.202.57
332 خراسان جنوبی بیرجند دانشگاه بیرجند دولتی vpn.birjand.ac.ir/ 78.38.125.2
333 خراسان جنوبی بیرجند دانشگاه بیرجند دولتی rec.birjand.ac.ir 87.107.144.189
334 تهران تهران دانشگاه فرهنگیان استان تهران فرهنگیان tehranvc2.cfu.ac.ir 213.233.178.73
335 تهران تهران دانشگاه فرهنگیان استان تهران فرهنگیان tehranvc21.cfu.ac.ir 213.233.178.74
336 تهران تهران دانشگاه فرهنگیان استان تهران فرهنگیان tehranvc22.cfu.ac.ir 213.233.178.75
337 تهران تهران دانشگاه فرهنگیان استان تهران فرهنگیان tehranact2.cfu.ac.ir 213.233.178.76
338 خراسان رضوی گناباد مجتمع آموزش عالی گناباد دولتی lms.gonabad.ac.ir 77.237.85.10
339 چهارمحال و بختیاری شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد وزارت بهداشت lms.skums.ac.ir/ 78.39.35.113
340 چهارمحال و بختیاری شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد وزارت بهداشت oc.skums.ac.ir/ 78.39.35.8
341 چهارمحال و بختیاری شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد وزارت بهداشت webinar.skums.ac.ir/ 78.39.35.160
342 چهارمحال و بختیاری شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد وزارت بهداشت ec.skums.ac.ir 10.177.253.134
343 چهارمحال و بختیاری شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد وزارت بهداشت vc.skums.ac.ir 10.177.253.165
344 چهارمحال و بختیاری شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد وزارت بهداشت vca.skums.ac.ir/ 10.177.253.147
345 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی عطار غیرانتفاعی lms.attar.ac.ir 213.108.241.135
346 خراسان رضوی مشهد دانشکده فنی و حرفه ای شهید منتظری مشهد فنی وحرفه ای bigblueb.ir 94.182.179.108
347 خراسان رضوی مشهد دانشکده فنی و حرفه ای شهید منتظری مشهد فنی وحرفه ای 185.53.142.20 185.53.142.20
348 خراسان رضوی مشهد دانشکده فنی و حرفه ای شهید منتظری مشهد فنی وحرفه ای 178.236.35.93 178.236.35.93
349 کرمان کرمان مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی tizazma.ir 94.182.179.95
350 کرمان کرمان مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی online.tizazma.ir 94.182.191.36
351 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی vc-uast101.jde.ir/bigbluebutton/ 185.142.157.132
352 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی vc-uast109.jde.ir/bigbluebutton/ 185.142.157.141
353 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی vc-uast102.jde.ir/bigbluebutton/ 185.142.157.133
354 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی vc-uast103.jde.ir/bigbluebutton/ 185.142.157.134
355 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی vc-uast104.jde.ir/bigbluebutton/ 185.142.157.135
356 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی vc-uast105.jde.ir/bigbluebutton/ 185.142.157.136
357 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی vc-uast106.jde.ir/bigbluebutton/ 185.142.157.137
358 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی vc-uast107.jde.ir/bigbluebutton/ 185.142.157.138
359 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی lms3.iastjd.ac.ir/ 185.142.157.139
360 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی lmsq9.iastjd.ac.ir/ 185.142.157.142
361 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی lmsq6.iastjd.ac.ir 37.152.181.135
362 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی lmsq2.iastjd.ac.ir 37.152.181.135
363 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی lmsq1.iastjd.ac.ir/ 37.152.181.135
364 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی lmsq5.iastjd.ac.ir/ 37.152.181.135
365 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی lmsq3.iastjd.ac.ir 185.142.157.111
366 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی vc-uast108.jde.ir/bigbluebutton/ 37.152.181.135
367 قم قم مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی vc-uast110.jde.ir/bigbluebutton/ 37.152.181.135
368 اردبیل اردبیل موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی غیرانتفاعی 95.80.136.139 95.80.136.139
369 آذربایجان غربی ارومیه آئین کمال غیرانتفاعی lms.kamal.ac.ir 130.185.73.82
370 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی shahed3.viannacloud.ir 195.114.4.143
371 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی shahed4.viannacloud.ir 195.114.4.143
372 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی shahed5.viannacloud.ir 195.114.4.143
373 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی shahed6.viannacloud.ir 195.114.4.143
374 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی shahed7.viannacloud.ir 195.114.4.143
375 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی shahed8.viannacloud.ir 195.114.4.143
376 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی shahed9.viannacloud.ir 195.114.4.143
377 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی ec.nahad.ir 212.16.88.58
378 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی ecnahad.ir 185.147.163.172
379 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی lms.nahad.ir 212.16.88.185
380 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی un.nahad.ir 212.16.88.57
381 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی cdnec.ir 185.147.163.171
382 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی lms1.ecnahad.ir 185.147.163.172
383 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی files.cdnec.ir/ 185.147.163.171
384 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی files.cdnec.ir 185.147.163.170
385 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی 1-meeting.eslms.ir 185.147.163.175
386 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی 2-meeting.eslms.ir 185.147.163.176
387 تهران تهران مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دولتی 3-meeting.eslms.ir 185.147.163.177
388 آذربایجان شرقی مراغه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مراغه وزارت بهداشت webc.mrgums.ac.ir 10.104.13.115
389 آذربایجان شرقی مراغه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مراغه وزارت بهداشت azmoon.mrgums.ac.ir 10.104.13.117
390 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان vc4.cfu.ac.ir 10.30.89.123
391 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان lms1.cfu.ac.ir/ 10.30.89.124
392 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان lms2.cfu.ac.ir 10.30.89.124
393 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان lms3.cfu.ac.ir 10.30.89.124
394 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان lms.cfu.ac.ir/ 10.30.89.124
395 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان lms4.cfu.ac.ir 10.30.89.124
396 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان lms5.cfu.ac.ir/ 10.30.89.124
397 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان lms6.cfu.ac.ir 10.30.89.124
398 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان lms7.cfu.ac.ir 10.30.89.124
399 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان lms8.cfu.ac.ir 10.30.89.124
400 سیستان و بلوچستان زاهدان پردیس فرهنگیان شهید مطهری زاهدان فرهنگیان lms9.cfu.ac.ir 10.30.89.125
401 خراسان رضوی مشهد دانشکده فنی و حرفه ای شماره 2 پسران مشهد دولتی lms19.tvu.ac.ir/ 80.191.47.216
402 گیلان رشت موسسه آموزش عالی سیمای دانش غیرانتفاعی skyroom.online/skyroom/sessions 94.182.149.200
403 تهران تهران دانشگاه خوارزمی دولتی LMS.khu.ac.ir 185.160.104.105
404 تهران تهران دانشگاه خوارزمی دولتی vc-acts3.khu.ac.ir 185.160.104.107
405 تهران تهران دانشگاه خوارزمی دولتی vc-acts4.khu.ac.ir 185.160.104.108
420 قم قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حوزه علمیه ftp.iki.ac.ir 185.181.182.97
421 قم قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حوزه علمیه portal.iki.ac.ir 80.191.95.171
424 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی نقش جهان غیرانتفاعی elearn7.pishgamrayan.com 37.255.249.169
425 مازندران بابل دانشگاه علوم و فنون مازندران غیرانتفاعی lms.ustmb.ac.ir 185.165.118.95
426 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه cloud.ismc.ir 178.252.168.32
427 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه safir.ismc.ir 178.252.168.33
428 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه moshaver.ismc.ir 178.252.168.57
429 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه ha.ismc.ir 178.252.168.73
430 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه www.ismc.ir 178.252.168.33
431 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه ww4.ismc.ir 178.252.168.34
432 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه ww3.ismc.ir 178.252.168.24
433 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه ww2.ismc.ir 178.252.168.31
434 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه ww1.ismc.ir 178.252.168.33
435 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه ww0.ismc.ir 178.252.168.32
436 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه ws.ismc.ir 178.252.168.34
437 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه wrapperlms.ismc.ir 178.252.168.19
438 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه webservice.ismc.ir 178.252.168.37
439 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه w3.ismc.ir 178.252.168.21
440 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه devops.ismc.ir 178.252.168.62
441 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه dl1.ismc.ir 178.252.168.19
442 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه ece.ismc.ir 178.252.168.21
443 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه edu.ismc.ir 178.252.168.19
444 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه els.ismc.ir 178.252.168.52
445 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه eo.ismc.ir 178.252.168.254
446 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه eoffice.ismc.ir 178.252.168.36
447 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه exam2.ismc.ir 178.252.168.63
448 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه exam.ismc.ir 178.252.168.73
449 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه file.ismc.ir 178.252.168.31
450 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه food.ismc.ir 178.252.168.20
451 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه form.ismc.ir 178.252.168.19
452 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه ftp.ismc.ir 178.252.168.23
453 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه ftp2.ismc.ir 178.252.168.47
454 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه ftp3.ismc.ir 178.252.168.75
455 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه gozinesh.ismc.ir/ 178.252.168.25
456 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه gozinesh.ismc.ir 178.252.168.21
457 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه hcc.ismc.ir 178.252.168.47
458 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه help.ismc.ir 178.252.168.19
459 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه helpdesk.ismc.ir 178.252.168.254
460 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه hrm.ismc.ir 178.252.168.44
461 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه hrmcdn.ismc.ir 178.252.168.44
462 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه it.ismc.ir 178.252.168.33
463 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه jhelli.ismc.ir 178.252.168.41
464 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه js.ismc.ir 178.252.168.19
465 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه law.ismc.ir 178.252.168.34
466 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه lib.ismc.ir 178.252.168.41
467 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه lms.ismc.ir/ 178.252.168.23
468 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه login.ismc.ir 178.252.168.73
469 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه www.login.ismc.ir 178.252.168.73
470 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه mail.ismc.ir 178.252.168.150
471 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه matquran.ismc.ir 178.252.168.24
472 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه meet.ismc.ir 178.252.168.40
473 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه meeting.ismc.ir 178.252.168.11
474 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه najah.ismc.ir 178.252.168.37
475 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه najma.ismc.ir 178.252.168.37
476 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه nashr.ismc.ir 178.252.168.57
477 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه samavat.ismc.ir 178.252.168.41
478 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه taghrir.ismc.ir 178.252.168.67
479 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه vcc.ismc.ir 178.252.168.28
480 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه vdi.ismc.ir 178.252.168.42
481 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه vdi2.ismc.ir 178.252.168.48
482 آذربایجان غربی ارومیه دانشگاه ارومیه دولتی vc3.viannacloud.ir/ 195/114/4/153
483 خراسان رضوي مشهد آموزشکده فنی شماره دو مشهد(ثامن الحجج(ع)) فنی وحرفه ای Adobe Connect  5.56.132.245
484 فارس شيراز دانشگاه شيراز  دولتی vc42.shirazu.ac.ir 185.64.176.182
485 قم قم موسسه آموزش عالی حکمت قم غیرانتفاعی Adobe Connect  103.130.146.163
486 آذربایجان شرقی اهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر آزاد pezeshki.daan.ir/ 185.194.76.46
487 آذربایجان شرقی اهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر آزاد vadana20.iauec.ac.ir/ 185.162.219.20
488 اصفهان شهرضا مجتمع آموزشی و فرهنگی سما واحد شهرضا آزاد lms-sama.iaush.ac.ir 37.255.186.112
489 اصفهان شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آزاد  bbb.iaush.ac.ir   37.255.186.120
490 اصفهان شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آزاد bbb3.iaush.ac.ir 37.255.186.123
491 اصفهان شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آزاد bbb2.iaush.ac.ir 37.255.186.122
492 اصفهان شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آزاد bbb1.iaush.ac.ir 37.255.186.121
493 اصفهان شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آزاد lms.iaush.ac.ir 37.255.186.118
494 اصفهان شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آزاد bbb4.iaush.ac.ir 37.255.186.124
495 اصفهان شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آزاد  bbb5.iaush.ac.ir  37.255.186.125
496 اصفهان شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آزاد  bbb6.iaush.ac.ir  37.255.186.126
497 اصفهان شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آزاد  turn.iaush.ac.ir 37.255.186.119
498 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی vc1.viannacloud.ir 195.114.4.151
499 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی vc2.viannacloud.ir/ 195.114.4.152
500 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی vc3.viannacloud.ir 195.114.4.153
501 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی vc4.viannacloud.ir 195.114.4.154
502 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی vc5.viannacloud.ir 195.114.4.155
503 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی vc6.viannacloud.ir/ 195.114.4.156
504 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی vc7.viannacloud.ir 195.114.4.157
505 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی vc8.viannacloud.ir 195.114.4.158
506 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی vc9.viannacloud.ir 157.119.191.209 
507 تهران تهران دانشگاه شاهد دولتی vc10.viannacloud.ir 157.119.191.210
511 زنجان آب بر دانشگاه آزاد اسلامی طارم آزاد vadana37.iauec.ac.ir 185.162.219.37
512 زنجان آب بر دانشگاه آزاد اسلامی طارم آزاد edu.iau.ac.ir  185.143.233.5
513 زنجان آب بر دانشگاه آزاد اسلامی طارم آزاد daanaan.daan.ir 185.194.76.119
514 زنجان ابهر دانشگاه آزاد اسلامی سما ابهر آزاد edu.iau.ac.ir 185.143.233.5
515 زنجان ابهر دانشگاه آزاد اسلامی سما ابهر آزاد vadamouz2.iauec.ac.ir 185.162.219.45
516 زنجان ابهر دانشگاه آزاد اسلامی سما ابهر آزاد vadamouz1.iauec.ac.ir 185.162.219.44
517 زنجان ابهر دانشگاه آزاد اسلامی سما ابهر آزاد vadana34.iauec.ac.ir 185.162.219.34
518 زنجان زنجان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان آزاد edu.iau.ac.ir 185.143.233.5
519 زنجان زنجان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان آزاد vadana18.iauec.ac.ir/login/index.php 185.162.219.18
520 زنجان زنجان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان آزاد daanaan.daan.ir 185.194.76.119
521 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد vc.iaukhsh.ac.ir 37.255.148.80
522 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد vc1.iaukhsh.ac.ir 37.255.148.81
523 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد vc2.iaukhsh.ac.ir 37.255.148.82
524 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد vc3.iaukhsh.ac.ir 37.255.148.83
525 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد vc4.iaukhsh.ac.ir 37.255.148.84
526 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد vc5.iaukhsh.ac.ir 37.255.148.85
527 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد vc6.iaukhsh.ac.ir 37.255.148.86
528 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد vc7.iaukhsh.ac.ir 37.255.148.87
529 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد vc8.iaukhsh.ac.ir 37.255.148.88
530 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد turn.iaukhsh.ac.ir 37.255.148.91
531 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد dana.iaukhsh.ac.ir 37.255.148.90
532 اصفهان خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آزاد gl.iaukhsh.ac.ir 37.255.148.89
533 اصفهان نطنز دانشگاه آزاد نطنز آزاد sad.natanziau.ir 188.136.216.228
534 اصفهان نطنز دانشگاه آزاد نطنز آزاد lms.natanziau.ir 188.136.216.232
535 تهران تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دولتی meetings.aut.ac.ir 194.225.33.27
536 تهران تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دولتی blue1.aut.ac.ir 212.16.77.230
537 تهران تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دولتی meetings2.aut.ac.ir 212.16.77.231
538 مرکزی آشتیان دانشگاه آزاد اراک آزاد vadana15.iauec.ac.ir/ 185.162.219.15
539 مازندران ساری دانشگاه پیام نور مازندران پیام نور lms.mz.pnu.ac.ir 10.8.212.135
540 تهران تهران دانشکده امور روابط بین الملل دولتی online.meetingyar.com 109.201.19.205
541 تهران تهران موسسه آموزش عالی آل طه غیرانتفاعی it.aletaha.ac.ir 91.98.234.167
542 تهران تهران موسسه آموزش عالی آل طه غیرانتفاعی edu.aletaha.ac.ir/ 91.92.186.189
543 تهران تهران موسسه آموزش عالی آل طه غیرانتفاعی reg.aletaha.ac.ir 2.144.242.22
544 سمنان سمنان پیام نور سمنان پیام نور lms.se.pnu.ac.ir/ 78.38.149.11
545 سمنان سمنان پیام نور سمنان پیام نور lms.se.pnu.ac.ir 78.38.149.12
546 سمنان سمنان پیام نور سمنان پیام نور /lms.se.pnu.ac.ir/ 78.38.149.13

نویسنده:مهدی میرزایی تاریخ: شنبه, 21 نوامبر , 20
دسته بندی ها:

دیدگاه ها